• Oostenbach Bewindvoering & Mentorschap
  • Hulp bij uw financiën

Als u een klacht heeft over de dienstverlening van Oostenbach Bewindvoering & Mentorschap, dan kunt u dat kenbaar maken aan ons. De volledig klachtenregeling vindt u HIER.

Oostenbach logo