• Oostenbach Bewindvoering & Mentorschap
  • Hulp bij uw financiën

Als u onder bewind staat, kunt u niet meer zelfstandig over uw geld en goederen beschikken. Daar heeft u altijd de toestemming en medewerking van de bewindvoerder voor nodig.
De bewindvoering heeft als doel om uw situatie te stabiliseren. Dat houdt in dat er wordt geïnventariseerd welke schulden er zijn en hoe hoog die zijn. En dat er geen nieuwe schulden meer gemaakt worden.
Het stabiliseren doet de bewindvoerder onder andere door er voor te zorgen dat uw huur/hypotheek, gas, licht, water en noodzakelijke verzekeringen op tijd worden betaald. Aan de hand van wat er na deze essentiële uitgaven nog over is, wordt berekend hoe hoog uw leefgeld wordt.
Als de situatie is gestabiliseerd wordt duidelijk of de schulden opgelost kunnen worden onder het bewind, of dat u wordt doorverwezen naar de gemeentelijke schuldhulpverlening en eventueel in het verlengde daarvan naar de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Oostenbach logo